۲۲ نمایش به بخش خیابانی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه پیدا کردند.

هیئت انتخاب این بخش شامل مهرداد رایانی مخصوص، مرتضی وکیلیان، علی ظفر قهرمانی پس از ارزیابی آثار متقاضی حضور در بخش خیابانی جشنواره بین‌المللی تئاتر…

Read More