انصراف دکتر مقیمی از کاندیداتوری شهرداری رشت

رشت نوشت/ دکتر سید فاطمه مقیمی کارآفرین موفق رشتی و عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران که در دقایق آخر به لیست کاندیداهای شهرداری رشت اضافه شد با ارسال نامه ای به رییس شورای شهر […]