به گزارش رشت نوشت و به نقل از پایگاه خبری کاشف اسرار، با حکم شهردار رشت مدیر قبلی شهر خلاق خوراک در این نهاد عمومی غیر دولتی تغییر کرد و با حکم ناصر حاج محمدی، علی رضا قانع صومعه سرایی به این سمت منصوب و به فعالیت فاطمه قدیمی حرفه در این سمت خاتمه داده […]

به گزارش رشت نوشت و به نقل از پایگاه خبری کاشف اسرار، با حکم شهردار رشت مدیر قبلی شهر خلاق خوراک در این نهاد عمومی غیر دولتی تغییر کرد و با حکم ناصر حاج محمدی، علی رضا قانع صومعه سرایی به این سمت منصوب و به فعالیت فاطمه قدیمی حرفه در این سمت خاتمه داده شد.

بر اساس این گزارش،«قدیمی حرفه»پس از انتخاب رشت به عنوان شهر خلاق خوراک در سال ۹۴ به این سمت منصوب شد .

«قانع صومعه سرایی» به عنوان مدیر فعلی، همزمان مدیریت روابط عمومی شهرداری مرکز و ریاست ستاد اربعین نهاد مذکور بر عهده دارد و طی روزهای آینده تیم اعزامی به عراق جهت حضور در مراسم اربعین همراهی خواهد کرد.

  • منبع خبر : کاشف اسرار